Address by Dato Seri Najib Tun Razak, Prime Minister of Malaysia at the Malaysian Institute of Directors Corporate Leaders Banquet, on 4 May 2011, Shangri La.

Bismilahirahmannirahim,assalamualaykumwarahmahtulAllahhiwabarakatu dan salam 1 Malaysia.

Yang berbahagia Tan Sri Lim Kok Wing President MID yang juga tuan rumah pada majlis kita. Yang Berhormat Menteri-Menteri, Tan Sri- Tan Sri, Dato- Dato, Tuan-Tuan Yang Terutama, Duta-Duta Asing, Wakil Wakil korprat, Tuan-Tuan and Puan-Puan yang saya hormati sekalian.

Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah sudi menjemput saya serta menganugerahkan "fellowship" yang sangat berprestij ini. Saya kira anugerah ini, bukan sahaja merupakan satu penghormatan kepada saya secara peribadi, tetapi lebih daripada itu merupakan kenyataan sokongan terhadap kerajaan dan segala usaha yang sedang kita lakukan, justeru saya ingin merakamkan setinggi tinggi penghargaan kepada pihak Malaysian Institute of Directors di atas penganugerahan ini.

Distinguished guests, ladies and gentlemen,

First of all, I would like to thank the Malaysian Institute of Directors for conferring this Honorary Fellowship on me, and I wish to thank Tan Sri Dr Lim Kok Wing for the generosity of the citation he just read out.

1 / 6 next